Huurvoorwaarden

naamloos

SpringKasteel – Huurvoorwaarden

* Hoe en waar plaats ik een springkasteel?
Een springkasteel moet altijd op een vlakke ondergrond geplaatst worden.
Houdt rekening met een ruimte van minstens 1,5 meter achter het kasteel voor de plaatsing van de motor.
Bij stevige wind moet het kasteel in de grond verankerd worden.  Plaats de opening van het kasteel steeds zo dat u altijd toezicht kan houden.

* Wat moet ik voorzien als ik een springkasteel huur?
De motor van het springkasteel moet aangesloten worden op stroom
met 16 A en 220 V. Bij gebruik van een verlengsnoer moet dit voldoen
aan deze specificaties. Rol een verlengsnoer op een haspel steeds
volledig af om oververhitting te voorkomen.

* Wat met de betaling?
Deze dient steeds bij levering betaald te worden.

* Verantwoordelijkheid:

De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties

* Is een springkasteel veilig?
Springkastelen zijn perfect veilig zolang u een aantal regels in acht houdt:
Zorg steeds voor toezicht door minstens 1 volwassene.
Laat nooit meer kinderen toe op het kasteel dan voorgeschreven.
Laat geen kinderen toe die ouder zijn dan de toegelaten maximum
leeftijd.
De kinderen moeten altijd hun schoenen uitdoen. Het is niet toegelaten
aan de muren van het kasteel te hangen.
Laat geen extra speelgoed, scherpe voorwerpen, snoep of drank toe
op het kasteel.
Springkastelen zijn gemaakt voor kinderen, niet voor volwassenen.
* Wat met de verzekering?
De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Het is aangeraden een extra verzekering af te sluiten.
* Hoe Kies je:
Hoeveel kinderen kunnen er verantwoord in spelen?
Wat is de maximum toegelaten Leeftijd?
Is het kasteel overdekt of niet?
Heb je graag ingewerkte obstakels en/of hindernissen?
Met bovenaan een dier of clown vinden kinderen leuker.

*Wat moet ik doen bij slecht weer?
Bij een korte bui laat u het springkasteel gewoon opgeblazen in de
regen staan. Bij een langere regenperiode laat u het kasteel best af
en legt u het op een droge plaats. Nadien blaast u het gewoon droog.
Laat een springkasteel nooit in afgelaten toestand in de regen liggen,
maar plooi dit liever eenmaal toe.